logo

Välkommen till vår onlinebokning!

Djurdoktorn i Uppsala

PÅ GRUND AV VETERINÄRBRIST TVINGAS VI HA STÄNGT UNDER SOMMAREN. VI RÄKNAR MED ATT ÖPPNA VÅR VACCINATIONSKLINIK I OKTOBER. PÅ ÖPPETTIDERNA KOMMER DET ENDAST FRISKA DJUR TILL KLINIKEN. VÅR POLICY ÄR ATT INTE BLANDA FRISKA OCH SJUKA DJUR PÅ EN OCH SAMMA GÅNG.