Vad kan vi hjälpa till med?

OP - Kastration Hund hane liten (>20 kg)
10 minuter

Kastration av hanhund. Du lämnar in hunden bokad tid och sedan blir hunden kvar hos oss under dagen. Tid för hemgång bestäms tillsammans med veterinär och sker vanligtvis under eftermiddagen mellan 15-17. För att ge bästa förutsättningar inför ditt besök skall djuret schamponeras och tvättas med klorhexedin schampo. Tvätta det område som skall opereras extra noga. Detta för att minska infektionsrisk. Djuret skall också fasta 6 timmar innan sitt besök, vatten går bra.

OP - Kastration Hund hane stor (<20 kg)
10 minuter

Kastration av hanhund. Du lämnar in hunden bokad tid och sedan blir hunden kvar hos oss under dagen. Tid för hemgång bestäms tillsammans med veterinär och sker vanligtvis under eftermiddagen mellan 15-17. För att ge bästa förutsättningar inför ditt besök skall djuret schamponeras och tvättas med klorhexedin schampo. Tvätta det område som skall opereras extra noga. Detta för att minska infektionsrisk. Djuret skall också fasta 6 timmar innan sitt besök, vatten går bra.

OP - Kastration Katt - Hane
10 minuter

Kastration av hankatt. Tiden du bokar avseer lämning av katten. Katten blir sedan kvar några timmar och tid för hämtning bestäms tillsammans med veterinär. Katten skall fasta 6 timmar innan sitt besök. Vatten går bra.

OP - Kastration Katt - Hona
10 minuter

Kastration av honkatt. Tiden du bokar avseer lämning av katten. Katten blir sedan kvar några timmar och tid för hämtning bestäms tillsammans med veterinär. Katten skall fasta 6 timmar innan sitt besök. Vatten går bra.

Avlivning Hund
60 minuter

Att ta farväl av sitt husdjur är bland det svåraste man kan ställas inför som djurägare. Oavsett vilka bakomliggande orsaker som finns gör vi alltid vårt bästa för att se till att ert sista farväl blir så lugnt och stilla som möjligt. Djurets kropp kremeras och inför ditt besök får du gärna fundera på om du vill att ditt husdjurs aska skall sprids i minneslund eller komma tillbaka till dig i en urna.

Avlivning Katt
60 minuter

Att ta farväl av sitt husdjur är bland det svåraste man kan ställas inför som djurägare. Oavsett vilka bakomliggande orsaker som finns gör vi alltid vårt bästa för att se till att ert sista farväl blir så lugnt och stilla som möjligt. Djurets kropp kremeras och inför ditt besök får du gärna fundera på om du vill att ditt husdjurs aska skall sprids i minneslund eller komma tillbaka till dig i en urna.

Diarré/Kräkning
40 minuter

För hundar och katter med symtom av diarre och/eller kräkningar. Vid diarré medtag gärna avföringsprov tagen tidigast 24 timmar innan besöket. Eventuella kostander för blod, urin eller avföringsprov kan tillkomma.

Ögonproblem - Veterinärundersökning
45 minuter

För hundar och katter med symptom från ögonen men men verkar friska förövrigt.

Öronproblem - Veterinärundersökning
30 minuter

För hundar och katter med symtom från öron med olika symtom.

Seniorkontroll ink. Blodprover
50 minuter

När katter och hundar åldras drabbas en del individer av olika sjukdomar som påverkar djurets livskvalitet och hälsa negativt. Vid seniorkontroll för hund och katt sker en hälskontroll av djuret samt blodprovstagning. I samband med ditt besök finns också tid för att diskutera dina frågor kring hur du ger bäst förutsättningar för ett åldrande djur.

Vaccination - Hund
15 minuter

Vi rekommenderar att du vaccinerar din hund årligen. Vi erbjuder vaccinationer för hund mot parvo, valpsjuka, hepatit, rabies och leptospiros. Vilket vaccin som skall ges beslutas vid ditt besök. Glöm inte att ta med vaccinationskortet med tidigare vaccineringar. Priser:​ PI (Kennelhosta) 445 kr, DHPPI (valpsjuka, parvo, HCC, kennelhosta) 645 kr, Leptospiros 645 kr, Rabies  710 kr Vaccinera ditt djur hos oss mellan 27:e-31:a maj så stödjer du kampen mot rabies Under denna period deltar vi i Veterinärer utan Gränser – Sveriges (VSF – Sverige) kampanj Vaccinate for Africa. Vi kommer under fem dagar skänka en summa för varje vaccination vi utför på kliniken till VSF-Sveriges arbete med att rabiesvaccinera hundar i Malawi och Tanzania. Om du som djurägare vill vara med och bidra kan du boka en tid för vaccination under dessa dagar!

Vaccination - Katt
15 minuter

Vi rekommenderar att du vaccinerar din katt årligen. Vi erbjuder vaccinationer för kattpest och kattsnuva samt Rabies. Vilket vaccin som skall ges beslutas vid ditt besök. Glöm inte att ta med vaccinationskortet med tidigare vaccinationer. Priser: Tricat (Kattpest och kattsnuva) 545 kr, Ducat (Kattsnuva) 445 kr, Rabies 710 kr Vaccinera ditt djur hos oss mellan 27:e-31:a maj så stödjer du kampen mot rabies Under denna period deltar vi i Veterinärer utan Gränser – Sveriges (VSF – Sverige) kampanj Vaccinate for Africa. Vi kommer under fem dagar skänka en summa för varje vaccination vi utför på kliniken till VSF-Sveriges arbete med att rabiesvaccinera hundar i Malawi och Tanzania. Om du som djurägare vill vara med och bidra kan du boka en tid för vaccination under dessa dagar!

Avmaskning
15 minuter

Avmaskning av sällskapsdjur inför utlandsresa. Ta med giltigt pass. Priset 545 kr inkluderar tablett. Tar du med egen tablett är priset 495 kr.

Besiktning
45 minuter

OBS! Intyg för försäkringsbolag eller försäljning. INTE en undersökning av djuret. Ring oss eller mejla så hjälper Vi dig.

EU-Pass
30 minuter

Vi utfärdar ett pass för sällskapsdjur inför resa inom EU för hund och katt.

ID-märkning Chip
15 minuter

Ett mikrochip injiceras under huden mellan skulderbladen. Alla chip har ett unikt id-nummer inprogrammerat och det är det numret som du sedan själv registrerar på jordbruksverkets hemsida.

Injektion
15 minuter

Injektion kan bokas av befintliga kunder som går på regelbundna besök för ex. Librela, Cartrophen eller Solensia injektioner. Pris varierar beroende på djurets vikt. Injektionsbokningar föregås alltid av veterinärkonsultation. Har du frågor eller är osäker, tveka inte att kontakta oss via telefon eller email.

Kemisk kastrering 6 mån
15 minuter

En kemisk kastrering är ett alternativ till kirurgi i de situationer när en övergående effekt är önskvärd, eller då hunden inte är en lämplig kandidat för att sövas och opereras. En kemisk kastrering har effekt i ungefär ett halvår eller ett år, beroende på vilken dos som har givits. Är det första gången du ger kastrationchip rekomenderar Vi att du ringer eller mejlar oss.

Kemiskt kastrering 12 mån
15 minuter

En kemisk kastrering är ett alternativ till kirurgi i de situationer när en övergående effekt är önskvärd, eller då hunden inte är en lämplig kandidat för att sövas och opereras. En kemisk kastrering har effekt i ungefär ett halvår eller ett år, beroende på vilken dos som har givits. Är det första gången du ger kastrationchip rekomenderar Vi att du ringer eller mejlar oss.

Kloklippning
15 minuter

Kloklippning av hund, katt eller fågel

OP - Kloklipp ink.sedering
10 minuter

Kloklippning ink. sedering. Vänligen observera att hunden eller katten måste vara fullt frisk och under 8 år för att boka denna åtgärd. Har du en äldre individ kontakta oss via telefon eller email. Djuret skall fasta 6 timmar innan sitt besök. Vatten går bra. Du lämnar djuret avsedd tid och djuret blir sedan kvar hos oss några timmar. Tillsammans kommer vi överens om tid för hämtning under dagen.

OP - Lejonklippning ink.sedering av katt
10 minuter

Lejonklippning ink sedering. Tovrakning av katt samt pälsvård.

Viktminskningskonsultation (Djurvårdare)
30 minuter

Överviktiga hundar och katter löper högre risk att drabbas av hjärtsjukdomar, diabetes och ledproblem och får därigenom kortare livslängd och sämre livskvalitet. Vi dokumenterar djurets idealvikt och skapar en plan för hur du kan hjälpa djuret till en hälsosam viktnedgång. Konsultationen inkluderar inte veterinärundersökning utan rådgivning av djurvårdare.

Viktminskningskonsultation ink. undersök
50 minuter

Överviktiga hundar och katter löper högre risk att drabbas av hjärtsjukdomar, diabetes och ledproblem och får därigenom kortare livslängd och sämre livskvalitet. Viktminskningskonsultationen startar med en undersökning av veterinär. Vi dokumenterar djurets idealvikt och skapar en plan för hur du kan hjälpa djuret till en hälsosam viktnedgång.