Vad kan vi hjälpa till med?

Injektion återkommande SKÖT
20 minuter

Till sköterska. Gäller återkommande planerade injektioner av tex Solenia, Librela, Cytopoint, Cartrofen. OBS! Priset är grundpriset och där ingår ej preparatet. Fråga vid besöket när nästa tid skall bokas för uppföljning hos veterinär. Onlinetiderna på TORSDAGAR gäller besök hos sköterska på kliniken på Spikgatan 5.

Återbesök blodprov till sköterska SKÖT
30 minuter

Kan endast bokas om du varit hos Veterinär Garland och ett uppföljande blodprov skall tagas. Till sköterska. I priset ej analysavgift. Onlinetiderna på TORSDAGAR gäller besök hos sköterska på kliniken på Spikgatan 5.

Blodtrycksmätning SKÖT
30 minuter

Återbesök till sköterska för katt som redan går hos oss för njursjukdom. Onlinetiderna på TORSDAGAR gäller besök hos sköterska på kliniken på Spikgatan 5.

Återbesök efter tand/op 200kr SKÖT
15 minuter

Enkelt återbesök för kontroll efter tand/kirurgi-åtgärd hos oss. Extra kostnad om åtgärd krävs. Skötersketid. Onlinetiderna på TORSDAGAR gäller besök hos sköterska på kliniken på Spikgatan 5.

Idmärkning SKÖT
15 minuter

Isättning av id-chip på vaken hun eller katt. Görs av leg djursjukskötare. Onlinetiderna på TORSDAGAR gäller besök hos sköterska på kliniken på Spikgatan 5.

Kloklippning vaken SKÖT
15 minuter

Kloklippning. Till sköterska. Djuret skall kunna hanteras av en person ur personalen. Om den behöver munkorg så tag med en dylik som din hund är van vid. Får ej vara stor och bitas. Onlinetiderna på TORSDAGAR gäller besök hos sköterska på kliniken på Spikgatan 5.

Undersökning
30 minuter

Undersökning av veterinär. REMISS En plan läggs upp för eventuella åtgärder.

Avmaskning inför resa SKÖT
15 minuter

Medtag egna avmaskningstabletter (innehållande prazikvantel). Onlinetiderna på TORSDAGAR gäller besök hos sköterska på kliniken på Spikgatan 5.

Undersökning
30 minuter

Undersökning av veterinär. En plan läggs upp för eventuella åtgärder.

Undersökning av TANDVETERINÄR
20 minuter

Undersökning av tandveterinär. Bettregleringar, remisser från andra kliniker. En plan läggs upp för eventuella åtgärder.

Undersökning inför PTR/EXTRAKTIONER
25 minuter

Undersökning hos veterinär. En plan läggs upp för eventuella åtgärder. Vid tandåtgärd dras 320kr av. Gäller endast inför tandåtgärd såsom tandstenstagning, tandextraktioner. Ej akuta fall. Ring isf.

Vaccination hund/katt SKÖT
15 minuter

Görs av leg djursjukskötare. Vaccination av hund eller katt, ange vad det är för slags djur och hur många. Onlinetiderna på TORSDAGAR gäller besök hos sköterska på kliniken på Spikgatan 5. Endast de vanliga sprutorna. Gäller ej rabiesvacc, leptospiros etc. Endast friska djur.